Prodaja vozila u vlasništvu preduzeća “MLIJEKOPRODUKT” d.o.o.

Sadržaj

Na osnovu Odluke predsjednika Upravnog odbora Društva broj II-1139/18 “MLIJEKOPRODUKT” d.o.o. Kozarska Dubica objavljuje dana, 10.10.2018.godine

Javni oglas za prodaju osnovnih sredstava društva – motornih vozila u vlasništvu preduzeća “MLIJEKOPRODUKT” d.o.o. Kozarska Dubica

I  Predmet prodaje sa početnom cijenom vozila:

1. Man L 2000, broj šasije: WMAL02ZZZ1Y072130 , broj motora: 0589594562P371, godina proizvodnje: 2001.

početna cijena 5.500,00 KM.

2. Man L 2000, broj šasije: WMAL02ZZZ1Y070554 , broj motora: 0589576572P371DIZ, godina proizvodnje: 2001.

početna cijena 5.000,00 KM.

3. Mercedes Atego 1828, broj šasije: WDB9505321K915970, broj motora: 92691300384377, godina proizvodnje: 2004.

početna cijena  8000,00 KM.

4.Mercedes Atego 1828 , broj šasije: WDB9505021K834002 , broj motora: 90692600315377 , godina proizvodnje: 2003.

početna cijena 9.000,00 KM.

5.Iveco Daily,broj šasije:  ZCFC65A0005581151, broj motora 4196917 , godina proizvodnje:2005, početna cijena 5.200,00 KM.

6 Iveco Daily., broj šasije: ZCFC65A2005682682, broj motora 578158, godina proizvodnje: 2007, početna cijena 2.800,00 KM.

7. Iveco Daily, broj šasije: ZCFC5090005500330 ,broj motora 3995098, godina proizvodnje: 2004, početna cijena 6.000,00 KM.

8. Iveco Daily, broj šasije: ZCFC5090005631358 , broj motora 4253495, godina proizvodnje:2006, početna cijena 5.500,00 KM.

9. Iveco Daily, broj šasije: ZCFC5090005565268 , broj motora 4161777 , godina proizvodnje: 2005, početna cijena 5.300,00 KM.

10. Iveco Daily, broj šasije: ZCFC5090005566580, broj motora 4164680, godina proizvodnje:2005, početna cijena 5.100,00 KM.

11 Renault Clio., broj šasije VF1CR1G0H38541784:, broj motora D169234 godina proizvodnje:2007, početna cijena 1.900,00 KM.

12. Opel   Astra , broj šasije: W0L000051P2519173 , broj motora: C14NZ19884767 , godina proizvodnje:1992, početna cijena 800,00 KM.

 

II Način prodaje

Javna prodaja vozila vrši se u viđenom stanju fizičkim i pravnim licima putem pribavljanja pismenih ponuda koje se podnose neposredno u preduzeću MLIJEKOPRODUKT d.o.o. Kozarska Dubica ili preporučenom pošiljkom na adresu MLIJEKOPRODUKT d.o.o.Kozarska Dubica, Vrioci b.b. 79240 Kozarska Dubica sa naznakom «NE OTVARAJ-PONUDA ZA VOZILA».  Ponuda se podnosi u zatvorenoj koverti sa naznakom imena ponuđača , a u istoj je neophodno priložiti:
– Ponudu sa podacima o ponuđaču (ime i prezime ili naziv pravnog lica, adresa i broj telefona), sa naznakom vozila na koje se odnosi ponuda  i ponuđenom cijenom koja ne može biti niža od početne.
Za svako vozilo koje je predmet prodaje podnosi se posebna ponuda u zatvorenoj koverti.
 

III Pregled vozila i uvid u dokumentaciju
Pregled vozila koja su predmet prodaje kao i uvid u dokumentaciju može se izvršiti svakog radnog dana u periodu od 09:00 do 15:00 sati, u periodu trajanja oglasa.
 

IV Otvaranjeponuda

Otvaranje ponuda održat će se dana 22.10.2018. godine (ponedjeljak) u 12 sati u sjedištu Društva. Komisija otvara ponude onim redoslijedom kojim su pristigle, utvrđujući istovremeno koje su ponude stigle po isteku roka naznačenog u oglasu.Nakon otvaranja ponuda i oglašavanja njihovog sadržaja, Komisija utvrđuje i objavljuje koje su ponude najpovoljnije  i  zaključuje postupak prodaje.U slučaju da su ponude istovjetne po cijeni za isto vozilo, prioritet ima ponuda koja je ranije prispjela.

V Zaključivanje ugovora

Sa ponuđačem čija je ponuda najpovoljnija zaključiće se pismeni kupoprodajni ugovor.    

VI Oglašavanje

Oglas ostaje otvoren 7 dana od dana objavljivanja.Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Podelite ovaj tekst:

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Scroll to Top

Koristimo kolačiće za upravljanje korisničkim iskustvom, prikazivanje personalizovanog sadržaja i postizanje poslovnih ciljeva kompanije Mlijekoprodukt.