Zaštita životne sredine​

U aktivnostima koje imaju za cilj zaštitu životne sredine Mlijekoprodukt se svrstava u vodeće kompanije i lidera u kreiranju novih trendova u Bosni i Hercegovini. Pored poštovanja svih propisanih normi i zakonskih obaveza iz oblasti ekologije, u 2015. godini implementiran je standard ISO 14001:2004 Sistemi upravljanja zaštitom životne sredine. Ovaj sertifikat je rezultat dugogodišnjeg dosljednog sprovodjenja Politike i ciljeva sistema upravljanja.

U skladu sa ekološkom dozvolom i zakonima iz ove oblasti Mlijekoprodukt sprovodi niz aktivnosti od kojih ističemo monitornig kvaliteta otpadnih voda koje ispuštamo u gradsku kanalizaciju (radi se 4x godišnje), monitoring industrijske buke (radi se 2x godišnje), monitoring izduvnih gasova iz toplovodnog kotla (radi se 1x godišnje), djelimično razvrstavanje otpada, redovno održavanje zelenih površina u krugu preduzeća, u ljetnjem periodu sapiranje asfaltnih površina kako bi se smanjio uticaj prašine, a za opasne materije izgrađeno je namjensko skladište pa u slučaju prosipanja hemikalija iste ne mogu završiti u kanalizaciji i tako zagaditi životnu sredinu.

Dobar dio investicija usmjeren je i na uvođenje novih tehnologija koje pored povećanja efikasnosti imaju za cilj zaštitu životne sredine i održivi razvoj. U cilju poboljšanja učinaka naših procesa u zaštiti životne sredine, kao i usaglašavanjem sa novom zakonskom regulativom, konstantno planiramo nove projekte, mjere i aktivnosti.

Scroll to Top

Koristimo kolačiće za upravljanje korisničkim iskustvom, prikazivanje personalizovanog sadržaja i postizanje poslovnih ciljeva kompanije Mlijekoprodukt.