Misija i vizija

Misija: Obezbjeđivanje potrošača zdravim, ukusnim i hranjivim proizvodima u cilju podizanja nivoa svijesti o neophodnosti zdravog i izbalansiranog načina ishrane.

Vizija: Ekspanzija u kompaniju sa snažnim i priznatim regionalnim brendovima, a koju pokreću potrebe i želje potrošača, prije svega kvalitetna ishrana i zdrav način života. Imajući u vidu da je danas u svjetu najvažniji tržišni faktor kao glavno oružje konkurentnosti sa trajnim i rastućim trendom, organizacija Mlijekoprodukt d.o.o., koje je registrovano za otkup i dovoz sirovog mlijeka, proizvodnju mlijeka i mliječnih proizvoda i distribuciju gotovih proizvoda ima za cilj kontinuirano uspostavljanje marketinške strategije koja zahtjeva stalno unapređenje kvaliteta poslovanja unutar cijele organizacije i ostvarenje svjetske klase kvaliteta.

Politika: Osnovni stavovi kvaliteta i bezbjednosti hrane, zaštite životne sredine i zaštite zdravlja i bezbjednosti na radu ogledaju se u slijedećem :
  • Kvalitet, higijena i bezbjednost za upotrebu proizvoda od mlijeka, uz istovremeno snižavanje troškova poslovanja i povećanje produktivnosti i profitabilnosti, predstavljaju poslovni prioritet u svim našim aktivnostima.
  • Kvalitet proizvoda i njihova bezbjednost za upotrebu omogućeni su adekvatnom primjenom zahtjeva, važećih propisa i EU regulativa, kao i međusobno definisanim zahtjevima svih ostalih naših korisnika i zainteresovanih strana u vezi sa aspektima životne sredine.
  • Stalno unapređenje sistema upravljanja kvalitetom, sistema upravljanja bezbjednošću hrane, sistema upravljanja zaštitom životne sredine i sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbjednosti na radu je zadatak i odgovornost direktora i menadžera svih sektora, što se ogleda kroz promjenu filozofije rukovodstva ka unapređenju kvaliteta poslovnih procesa i stvaranju skladnog poslovnog sistema,a koji odgovara svrsi i kontekstu organizacije.
  • Odgovornost za kreiranje, pravovremenu primjenu i obezbjeđenje kvaliteta i zdravstvene ispravnosti proizvoda, obezbjeđenja zaštite životne sredine i zaštite zdravlja bezbjednosti na radu pripada svakoj funkciji u organizacij, organizacionoj cjelini i pojedincu za poslove koje obavlja bez mogućnosti prenošenja na nekog drugog.
  • Utvrđivanje rizika i prilika u svom poslovanju, planiranje mjera koje se odnose na rizike i prilike, integrisanje tih mjera u sve poslovne procese i njihovo vrednovanje.
  • U poslovnim odnosima orijentiše se na partnere koji imaju uvedene sisteme upravljanja: kvalitetom, bezbijednosti hranom, zaštitom životne sredine, zaštitom zdravlja i bezbjednosti na radu i dosledno ih primjenjuju pri realizaciji svojih procesa, a u cilju obezbjeđenja sirovina, materijala i usluga koje su najvišeg kvaliteta, a sa najmanjim negativnim uticajem na životnu sredinu.
  • Unapređuje i razvija farme podizanjem znanja kod farmera u cilju obezbjeđenja dovoljnih količina sirovog mlijeka,čiji kvalitet i bezbjednost trebaju da zadovolje najviše svjetske standarde.
  • Stalno radi na osposobljavanju zaposlenih na svim nivoima, na povećanju njihove svijesti o odgovornosti, značaju i uticaju njihovih aktivnosti na bezbjednost proizvoda i životnu sredinu, kao i na njihovu motivaciju na uspješan,bezbjedan i efikasan rad.
  • Rukovodstvo i svi zaposleni se ponašaju u skladu sa osnovnim etičkim princima, razvijaju klimu saradnje, povjerenja i pripadnosti preduzeću Mlijekoprodukt d.o.o. koja se zasniva na uključivanju zaposlenih u kreiranju poslovnih procesa, vođenju računa o zajedničkim ciljevima, potrebama i interesima, što omogućuje aktiviranje svih stvaralačkih potencijala.
  • Zaštita prirodne okoline u kojoj radimo i očuvanje resursa na najbolji mogući način, a u skladu sa zakonskim regulativama. Uvedeni sistemi kvaliteta i bezbijednosti hrane (prema zahtjevima standarda ISO 9001:2015, zahtjevima HACCP principa, IFS Food standarda –verzija 6, april 2014. i HALAL standarda BAS 1049:2010), zatim zahtjevima standarda ISO 14001:2015 i OHSAS 18001: 2007, u našoj organizaciji predstavljaju osnovu za razvoj i novo sredstvo na putu do upravljanja totalnim kvalitetom, bezbjednošću hrane, zaštite životne sredine i zaštite zdravlja i bezbjednosti na radu, kao procesima opšteg napretka.
Scroll to Top

Koristimo kolačiće za upravljanje korisničkim iskustvom, prikazivanje personalizovanog sadržaja i postizanje poslovnih ciljeva kompanije Mlijekoprodukt.